Veel gestelde vragen

Wat hoort er allemaal bij de administratie?
Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of digitaal hoort bij uw administratie. 

Denk dan aan:

 • Kassabonnen en kladaantekeningen 
 • Financiele aantekeningen , zoals het inkoop- en verkoopboek 
 • Ontvangen en verzonden facturen 
 • Bank-en of giroafschriften 
 • Contracten , overeenkomsten en ander afspraken 
 • Agenda’s en afspraken Correspondentie 
 • Software en databestanden. 

Wat moet ik op mijn facturen zetten?

 • De factuurdatum 
 • Een opeenvolgend en doorlopend factuurnummer 
 • Uw BTW nummer 
 • Uw KvK nummer 
 • Naam en adres van uw bedrijf 
 • Naam en adres van uw klant 
 • De datum Een omschrijving 
 • De prijs incl en excl. BTW 
 • Het te betalen BTW bedrag 

Wanneer moet ik de factuur versturen?
U moet uw factuur versturen voor elke 15e van de maand ná de maand waarin u uw product of dienst geleverd heeft.

Hoe lang moet u uw administratie bewaren?
Iedere ondernemer is wettelijk verplicht om de administratie 7 jaar te bewaren.

Extra

Nieuws
Referenties
Heb je een vraag?
Afgeronde projecten


Neem contact op


Bel of mail en leg uw vragen en wensen aan mij voor.


Mob: +31(0)6 120 52 940
Fax: +31(0)343-592450
Email: Claudia@OM4U.nl